Poziv za učlanjenje u Udruženje pravnika Republike Srpske

Udruženje pravnika Republike Srpske poziva sve zainteresovane pravnike da se učlane u Udruženje.
 
Udruženje je stručna organizacija pravnika u koju se dobrovoljno udružuju pravnici svih zanimanja radi ostvarivanja zajedničkih interesa i profesionalnog unapređivanja pravne struke. Ciljevi Udruženja usmjereni su na unapređivanje pravne profesije, razvijanje i unapređivanje pravne struke, teorije i prakse, razvijanje saradnje sa drugim organima i organizacijama pravnika i sa srodnim udruženjima, kao i na organizovanje aktivnosti usmjerenih na poštovanje prava i pravičnosti, proklamovanje, ostvarivanje i zaštitu ustavnosti i zakonitosti, vladavine prava i pravnog poretka, poštovanje ljudskih prava i sloboda. Udruženje treba da posluži za okupljanje pravnika kako bi zajedničkim trudom pomogli izgradnji što efikasnijeg pravnog poretka u Republici Srpskoj. 
 
Detaljnije informacije o ciljevima i zadacima Udruženja i praktičnom značaju učlanjenja, kao i upitnik za učlanjenje u Udruženje pravnika Republike Srpske možete pronaći na zvaničnoj internet stranici: http://www.udruzenjepravnika.org/
 
 

Štampa